Posted in 3- դասարան, Մարմնակրթուցուն, Ստուգատես

Մարզական ստուգատես․ հեծանվավարում+ինքնագլոր

Ես  կարողանում   եմ  օղակ  պտտլել,    երկու  արգանի հեծանիվ  վարել  չեմ կարողանու,   կամրջակ   անել,շարային    վարժութուներ կատարել՝Աջ   դա,  Ձախ   դարծ,  հավսար,  զգաստ։ես   դժվարանում    գլուխկոնծ  տամը,   մարզապատի վարայով,   ես  դժվարանում  եմ   պարան   ցատքել։